O fundacji

Fundacja Nowa Idea powstała w celu kreowania i wspierania nowych idei. Szczególnie skupiamy się na realizacji projektów społecznych, które pozytywnie wpłyną na jakość życia w przestrzeni publicznej, przyczyniają się do upowszechnienia podstawowych zasad kultury i zwykłej przyzwoitości w życiu codziennym.

Podejmujemy wspólnie z przedstawicielami świata nauki, kultury, biznesu i polityki działania, których celem jest znalezienie wizji tożsamości polskiej i współczesnego patriotyzmu w nowym wieku, podkreślenie korelacji pomiędzy planami życiowymi poszczególnych jednostek, a projektami wzmacniającymi pozycję państwa i społeczeństwa, uwypuklenie obszaru, który w życiu wielu ludzi jest ważny, a zarazem wspólny z innymi. Korzystając z dorobku naszych przodków warto na nowo wyrazić aspiracje i marzenia współczesnych pokoleń w sposób przystępny i możliwy do identyfikacji dla ogółu społeczeństwa.

Mamy nadzieję zachęcić jak największe grono wizjonerów do artykułowania własnych pomysłów, tak by stworzyć jak najciekawszy, atrakcyjny projekt, znajdujący bardzo szerokie poparcie społeczne, stający się częścią myśli zbiorowej.

W ramach naszych działań aktualnie skupiamy się na trzech projektach:

  • PATRIOTKA NOC
  • NIEPODLEGŁOŚCI 10.11
  • REPRYWATYZACJA

Trzy kolejne są w fazie przygotowawczej:

  • TRZY ZDANIA O POLSCE
  • JAN JAŹWIŃSKI
  • KONWENTYKIEL POLSKICH LUTERKÓW z okazji 500-lecia wystąpienie Marcina Lutra

Dane Fundacji:
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS: 0000441173
Nr NIP: 957-106-70-83
nr REGON: 221789396
Adres siedziby:
ul.: Jesionowa 11/7 80-261 Gdańsk

Numer rachunku bankowego:
18 1240 1242 1111 0010 4875 8245
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Zarząd Fundacji:
Tomasz Luterek – Prezes
Małgorzata Koprowska

Rada Fundacji:
Marcin Jabłonowski – Przewodniczący
Artur Kotulski
Bartosz Luterek